The Mobile Fortress of Betrayal

The Mobile Fortress of Betrayal S41E41 - The Mobile Fortress of Betrayal 1980

  • Released: 1980-01-09
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Keiko Han, You Inoue, Yuko Mita, Kenichi Ogata, Toshio Furukawa, Yoshito Yasuhara, Tomomichi Nishimura
  • Director: