Panic at the Port City

Panic at the Port City S37E37 - Panic at the Port City 1979

  • Released: 1979-12-12
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Keiko Han, You Inoue, Yuko Mita, Kenichi Ogata, Toshio Furukawa, Yoshito Yasuhara, Tomomichi Nishimura
  • Director: