One Man’s Rebellion

One Man’s Rebellion S36E36 - One Man’s Rebellion 1979

  • Released: 1979-12-31
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Keiko Han, You Inoue, Yuko Mita, Kenichi Ogata, Toshio Furukawa, Yoshito Yasuhara, Tomomichi Nishimura
  • Director: