The Power-Up Strategy of the Flame Sword

The Power-Up Strategy of the Flame Sword S29E29 - The Power-Up Strategy of the Flame Sword 1979

  • Released: 1979-10-17
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Keiko Han, You Inoue, Yuko Mita, Kenichi Ogata, Toshio Furukawa, Yoshito Yasuhara, Tomomichi Nishimura
  • Director: