Sanremo's Yearning Person

Sanremo's Yearning Person S48E48 - Sanremo's Yearning Person 1980

  • Released: 1980-01-25
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Reiko Suzuki, Keaton Yamada, Natsuko Kawaji, Fuyumi Shiraishi, Mari Okamoto, Michie Kita, Takuzou Kamiyama, Toru Furuya
  • Director: