Episode 13

Episode 13 S13E13 - Episode 13 1969

  • Released: 1969-12-28
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Takako Sasuga, Toru Ohira, Midori Katō, Ichiro Nagai, Hisako Kyoda, Tarō Sagami, Isamu Tanonaka, Mitsuko Asou, Kazuya Tatekabe, Kin'ya Aikawa, Minori Matsushima
  • Director: