Shiori's Love-Love Battle!

Shiori's Love-Love Battle! S6E6 - Shiori's Love-Love Battle! 2004

On a Sunday morning, Seiji decides to take care of his neighbor, Shiori Tsukishima.

  • Released: 2004-05-09
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Yuji Ueda, Mai Nakahara, Kisho Taniyama, Reiko Takagi, Sayaka Ohara, Hirofumi Nojima, Atsuko Yuya
  • Director: Shinji Satoh