How is Your School?

How is Your School? S17E17 - How is Your School? 1979

  • Released: 1979-07-11
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Keiko Han, You Inoue, Yuko Mita, Kenichi Ogata, Toshio Furukawa, Yoshito Yasuhara, Tomomichi Nishimura
  • Director: