Substitute Operation: Gluttony

Substitute Operation: Gluttony S16E16 - Substitute Operation: Gluttony 1979

  • Released: 1979-07-04
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Keiko Han, You Inoue, Yuko Mita, Kenichi Ogata, Toshio Furukawa, Yoshito Yasuhara, Tomomichi Nishimura
  • Director: