Kento Will Live How He Desires!

Kento Will Live How He Desires! S7E7 - Kento Will Live How He Desires! 1979

  • Released: 1979-05-02
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Keiko Han, You Inoue, Yuko Mita, Kenichi Ogata, Toshio Furukawa, Yoshito Yasuhara, Tomomichi Nishimura
  • Director: