Splendid Tomato Sunk

Splendid Tomato Sunk S93E93 - Splendid Tomato Sunk 1978

  • Released: 1978-10-14
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Yoshiko Ohta, Mari Okamoto, Reiko Katsura, Noriko Ohara, Jôji Yanami, Kazuya Tatekabe, Junpei Takiguchi, Masaru Ikeda
  • Director: