Aiming for the Red Whale

Aiming for the Red Whale S54E54 - Aiming for the Red Whale 1978

  • Released: 1978-01-07
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Yoshiko Ohta, Mari Okamoto, Reiko Katsura, Noriko Ohara, Jôji Yanami, Kazuya Tatekabe, Junpei Takiguchi, Masaru Ikeda
  • Director: