The New Generation

The New Generation S5E5 - The New Generation 1998

  • Released: 1998-12-18
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Tomokazu Seki, Yasunori Matsumoto, Hideo Ishikawa, Naoya Uchida, Shinpachi Tsuji, Shozo Iizuka, Mugihito, Miki Nagasawa
  • Director: