Shin Dragon: God or Devil?

Shin Dragon: God or Devil? S2E2 - Shin Dragon: God or Devil? 1998

  • Released: 1998-11-25
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Tomokazu Seki, Yasunori Matsumoto, Hideo Ishikawa, Naoya Uchida, Shinpachi Tsuji, Shozo Iizuka, Mugihito, Miki Nagasawa
  • Director: