Episode 6

Episode 6 S6E6 - Episode 6 2011

  • Released: 2011-11-25
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Gen Hoshino, Shingo Yanagisawa, Ryoko Hirosue, Masumi Nomura, RED RICE, Seishirou Katou, Ryunosuke Kamiki, Yasuko Mitsuura, Kasumi Arimura, Kitaro, Takuma Hiraoka, Miki Kanai, Sarutoki Minagawa, Seiichi Tanabe, Hokuto Fukushima, Kaito Fukushima, Nana Akaishi
  • Director: